Drink- en afvalwater

Problemen

De Nederlandse drinkwatervoorziening behoort tot de beste ter wereld. Toch komt ook deze sector de komende jaren voor uitdagingen te staan. De sector moet een antwoord vinden op de verouderde ondergrondse infrastructuur. Hieruit moeten we wel eerst toxische stoffen en ziekteverwekkers verwijderen, zoals bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en hormonen. Daar komt de aangescherpte (Europese) waterregelgeving bij, die hogere eisen stelt aan de smaak en kwaliteit van gezuiverd water.

Uitdagingen liggen op het vlak van pathogene micro-organismen en organische microverontrenigingen in de bronnen voor drinkwater. Door schaarser worden van zoet grondwater en oppervlaktewater is er behoefte aan alternatieve bronnen zoals brak grondwater.

Er komt steeds meer aandacht voor differentiatie van kwaliteit bij de gebruikers. Het is immers onzin om met kostbaar drinkwater bijvoorbeeld het toilet door te spoelen. Komende jaren is er veel aandacht voor besparen op warm water bij huishoudens met alle voorzieningen vandien.

In het buitenland zijn er acute problemen zowel op het gebeid van waterkwaliteit en kwantiteit.

Oplossingen

De komende jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar de productie van gietwater en proceswater uit afvalwater. Er zijn geavanceerde zuiveringstechnologieƫn nodig om dit mogelijk te maken. Oxidatieve technieken (UV/H2O2), adsorpietechnieken (coagulatie/flocculatie) en membraantechnieken (anaƫrobe nanofiltratie voor grondwater) kunnen hierbij helpen.

WAC

Het WAC heeft de benodigde installaties en apparatuur voor onderzoek in huis. Datzelfde geldt ook voor proces-, afval- en drinkwater. Daarnaast kunt u bij het WAC terecht voor screening en analyses van microverontreinigingen. Verder kunt u bij het WAC terecht voor microbiologische bepalingen.