waterwaves_nov17_mateo_martijn
"Het Waterapplicatiecentrum in Leeuwarden heeft een grote hoeveelheid hightech faciliteiten in huis om innovaties te testen." Martijn Wagterveld en Mateo Mayer / Water Waves

Missie en Visie

Visie

Water staat hoog op de economische agenda. Momenteel is er een grote vraag naar vernieuwende technologieŽn en producten. Voor ondernemers in de Watersector biedt dit volop kansen binnen de keten kennis-kunde-kassa. Om deze slag te maken in de waterketen zijn (vertrouwelijke) experimenten noodzakelijk.

Om hierin te voorzien is door Van Hall Larenstein en de Water Alliance. het initiatief genomen om op de WaterCampus in Leeuwarden het Waterapplicatiecentrum op te richten. Het WAC faciliteert in de ontwikkeling van nieuwe technologieŽn van laboratoriumtafel tot pilot scale toepassingen.

Missie

De missie van het WAC is het bijdragen aan de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig cluster op het gebied van watertechnologie en de verdere completering van de WaterCampus Leeuwarden als fysiek kristallisatiepunt daarvan.

Pijlers

Het WAC is gebaseerd op 2 pijlers.

1. Faciliteiten van het WAC voor bedrijven en andere organisatie die zelf niet over faciliteiten beschikken om (proefinstallatie) onderzoek te verrichten.

2. Faciliteiten van het WAC voor studenten aan hogescholen die in een real life setting praktijkonderwijs kunnen volgen, experimenten kunnen uit voeren en gezamenlijk met het bedrijfsleven onderzoek zullen verrichten aan de nieuwste technologieŽn m.b.v. proefopstellingen, pilots en practica.

Kortom; het WAC faciliteert het onderwijs en bedrijfsleven in infrastructuur en inventaris t.b.v. het uitvoeren van onderzoek!