Proceswater

Problemen

De textielindustrie maakt intensief gebruik van water. Fabrikanten spoelen en reinigen de verschillende materialen en stoffen. Wat overblijft is sterk verontreinigd afvalwater vol vetten, olie en verf. Met name door de verf blijft het afvalwater vaak verkleurd en vol verontreinigingen achter. Het water zit vol chemicaliën, zoals sulfaat. Textielindustrie heeft veelal eigen afvalwaterzuivering om te voldoen aan de normen in de Waterwet (voorheen Wet verontreiniging oppervlaktewater) of het te mogen lozen op het riool. De voorwaarden voor die reiniging zijn afhankelijk van het soort vezel en het fabricageproces. De manier van afvalwaterreiniging in deze sector kan dus onderling verschillen.

Oplossingen

In de meeste gevallen is het goed mogelijk het afvalwater te reinigen met membraantechnologieën. Dit is een verzamelnaam voor verschillende technieken waarbij het afvalwater door een zeer fijn filter gaat. Het filter houdt de vervuilende stoffen als olie en verf tegen, net als sommige schadelijke chemicaliën. Daarnaast kunnen we in sommige gevallen gebruik maken van biologische afbraaksystemen. Deze systemen halen organische stoffen uit het afvalwater en zetten die om in methaan, water of kooldioxide. Deze stoffen kunnen later hergebruikt worden.

WAC

De mogelijkheden voor het reinigen van afvalwater verschillen per bedrijf in de textielsector. Het WAC biedt u de faciliteiten om onderzoek te doen naar de beste methode voor uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van onze membraaninstallaties en meetapparatuur. Daarnaast beschikken wij over verschillende soorten (afval)water om uw onderzoek mee te testen, eventueel uw eigen afvalwater.