Energie

Problemen

De energiesector is op zoek naar alternatieve manieren van energieopwekking. In plaats van fossiele brandstoffen zien we steeds vaker bio-gebaseerde energiebronnen. Bij zulke bioprocessen gaat echter ook veel water verloren. Het is een uitdaging om dit afvalwater te hergebruiken. Zowel in huishoudens als industrie gaat veel warmte verloren via geloosd water. Er zullen nieuwe technologische concepten worden ontwikkeld en geëvalueerd voor het integrale hergebruik van industrieel afvalwarmte en proceswater.

Daarnaast kan water zelf ook de bron zijn van energie. Bepaalde mineralen als methaan en acetaat zijn zeer nuttig bij de opwekking van energie. Net als waterstof.

Oplossingen

Uit water kunnen we schone energie opwekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van verschillende zoutconcentraties in zoet- en zoutwater. Het slib dat overblijft na het behandelen van afvalwater is energierijk, ook al kunnen we momenteel slechts een deel daadwerkelijk omzetten in elektriciteit. Een effectieve manier om organische stoffen om te zetten in bruikbaar methaan en waterstof is het inzetten van bacteriën.

WAC

Het WAC levert elektrochemische apparatuur voor onderzoeken met (microbiologische) brandstofcellen. U kunt ook bij ons terecht voor laboratoriumanalyses. Onze UASB reactor kan met bacteriën organische stoffen omzetten in methaan. De Microbial Fuel Cell zet ze om in waterstof. Voor proeven met elektriciteit uit zoet -en zoutwater kunnen wij u ondersteunen met Reverse Electro Dialysis.