Partners

Het WAC is een samenwerkingsverband van hogeschool Van Hall Larenstein, Wetsus en de Water Alliance.

  • Van Hall Larenstein kent verschillende opleidingen waarin water (technologie) een voorname rol speelt. 
  • Water Alliance bundelt publieke en private marktpartijen, overheden en kennisinstellingen rondom watertechnologie in Nederland.
  • Wetsus staat bekend als het “european centre of excellence voor duurzame watertechnologie.