Over ons

Het Waterapplicatiecentrum (WAC) is een volledig ingericht centrum waarin bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties experimenten op watertechnologiegebied uit kunnen (laten) voeren. Het WAC is gevestigd op de WaterCampus in Leeuwarden en is dé ideale partner als het gaat om het uitvoeren van onderzoek met water.

Missie

De missie van het WAC is het bijdragen aan de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig cluster op het gebied van watertechnologie en de verdere completering van de WaterCampus Leeuwarden als fysiek kristallisatiepunt daarvan.

Visie

Water staat hoog op de economische agenda. Momenteel is er een grote vraag naar vernieuwende technologieën en producten. Voor ondernemers in de Watersector biedt dit volop kansen binnen de keten kennis-kunde-kassa. Om deze slag te maken in de waterketen zijn (vertrouwelijke) experimenten noodzakelijk.

Om hierin te voorzien is door Van Hall Larenstein en de Water Alliance. het initiatief genomen om op de WaterCampus in Leeuwarden het Waterapplicatiecentrum op te richten. Het WAC faciliteert in de ontwikkeling van nieuwe technologieën van laboratoriumtafel tot pilot scale toepassingen.

Pijlers

  1. Faciliteiten van het WAC voor bedrijven en andere organisatie die zelf niet over faciliteiten beschikken om (proefinstallatie) onderzoek te verrichten.
  2. Faciliteiten van het WAC voor studenten aan hogescholen die in een real life setting praktijkonderwijs kunnen volgen, experimenten kunnen uit voeren en gezamenlijk met het bedrijfsleven onderzoek zullen verrichten aan de nieuwste technologieën m.b.v. proefopstellingen, pilots en practica.

Kortom; het WAC faciliteert het onderwijs en bedrijfsleven in infrastructuur en inventaris t.b.v. het uitvoeren van onderzoek!

Organisatie

Stichting Waterapplicatiecentrum (WAC) bestaat uit een Raad van Toezicht, directeur en ondersteunend personeel voor de (technische) uitvoering en beheer.

Managing director: Koos Oosterhaven

De Raad van Toezicht van het WAC wordt gevormd door:

  • Jan van Iersel, voorzitter college van bestuur, Van Hall Larenstein
  • Frans van den Berg, vennoot BentAcera Drachten
  • Hein Molenkamp, Directeur Water Alliance

Secretariaat: secretariaat@waterapplicatiecentrum.nl

Van Hall Larenstein logo Samenwerkingsverband Noord Nederland Logo Provincie Friesland logo Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie logo Gemeente Leeuwarden Europese Vlag

Met dit project wordt geïnvesteerd in uw toekomst.

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DOOR HET MINISTERIE VAN EZ, PIEKEN IN DE DELTA.