Oplossingen

Drink- en afvalwater

De Nederlandse drinkwatervoorziening behoort tot de beste ter wereld.

Lees verder

Energie

e energiesector is op zoek naar alternatieve manieren van energieopwekking.

Lees verder

Bodem en water

Zonder water geen landbouw. Een goed waterpeil en een evenwichtige watervoorraad zijn daarom van levensbelang. 

Lees verder

Proceswater

De textielindustrie maakt intensief gebruik van water. Fabrikanten spoelen en reinigen de verschillende materialen en stoffen. 

Lees verder