23 November 2017

Nieuwe reactor Water Waves op het WAC

Het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden heeft een grote hoeveelheid hightech faciliteiten in huis om innovaties te testen. Klanten kunnen in het WAC een beroep doen op een groot netwerk van deskundigen en hebben een directe en laagdrempelige connectie met het onderwijs, door de aanwezigheid van hogeschool Van Hall Larenstein (hbo) en Nordwin College (mbo) in hetzelfde gebouw. Water Waves is een van de bedrijven die gebruik maakt van de faciliteiten in het WAC. Recent hebben zij nieuwe technologie geïntroduceerd voor verwijdering van pesticiden, medicijnresten en antibioticaresistentie uit water. De slimme combinatie van ultrasound, UV-C straling en ijzerelektrolyse is een compleet nieuw concept om nagenoeg onderhoudsvrij afvalwater te zuiveren tegen lage energie-, investerings- en chemicaliënkosten.

Waterzuivering

Door toepassing van ultrasound in combinatie met de reactorgeometrie wordt scaling van de kwartsbeschermbuizen van de UV-C lampen volledig voorkomen. De nieuwe reactoren werken als batchreactor en maken gebruik van de foto-Fentonreactie waarbij een lage concentratie ijzerionen in combinatie met UV-C straling en waterstofperoxide voor een radikaallawine zorgen. Het ultrasound voorkomt niet alleen scaling in de reactoren maar breekt ook aggregaten van deeltjes open waardoor geabsorbeerde of ingekapselde micropollutants en ook schadelijke bacteriën in de bulk van de vloeistof terechtkomen en door de radikalen worden geoxideerd.

Lagere kosten, betere werking

Door toepassing van een batchreactor in plaats van een continu doorstroomde reactor en tegelijkertijd intensieve menging in de reactor (turbulente stroming) verloopt de reactie zeer efficiënt en is deze vergelijkbaar met een ideale propstroomreactor. Voordeel van het Water Waves concept is dat geen ingewikkeld (duur) reactorontwerp hoeft worden toegepast om propstroom te realiseren. Daarnaast werkt de Water Waves technologie beter dan alternatieven in de markt in troebel water of water met chromoforen zoals humuszuren.

Toepassingen

Het concept is geschikt voor de zuivering van spuistromen in de glastuinbouw, zuivering van ziekenhuisafvalwater en als nazuivering van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs). Dankzij de modulaire opbouw van het reactorconcept zijn er nagenoeg onbeperkte opschalingsmogelijkheden waarbij meerdere zuiverings-eenheden in een reactorvat kunnen worden geplaatst. Dat maakt het mogelijk om ook bij verdere opschaling nog steeds schaalvoordelen te behalen.