6 March 2020

Practica Milieukunde op het WAC

Afgelopen 2 en 3 maart vonden er practica voor de opleiding Milieukunde plaats in het Waterapplicatiecentrum. Practica voor de ondersteuning van de theorie uit de module Technologie voor een schoon milieu.

Op de foto’s zijn studenten aan het werk met biologische afvalwaterzuiveringen. De studenten leren de processen kennen die in deze afvalwaterzuiveringen plaatsvinden. Zij doen metingen naar de afbraak van zuurstofvragende stoffen en de afbraak van stikstofverbindingen in het afvalwater. De energievraag en de energie opbrengst zijn ook onderwerpen van onderzoek.