waterwaves_nov17_mateo_martijn
"Het Waterapplicatiecentrum in Leeuwarden heeft een grote hoeveelheid hightech faciliteiten in huis om innovaties te testen." Martijn Wagterveld en Mateo Mayer / Water Waves

Over ons

Het Waterapplicatiecentrum (WAC) is een volledig ingericht centrum waarin bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties experimenten op watertechnologiegebied uit kunnen (laten) voeren. Het WAC is gevestigd op de WaterCampus in Leeuwarden en is dé ideale partner als het gaat om het uitvoeren van onderzoek met water.
 
Lees meer over onze missie en visie of over de aangesloten partners.

Organisatie

Stichting Waterapplicatiecentrum (WAC) bestaat uit een Raad van Toezicht, directeur en ondersteunend personeel voor de (technische) uitvoering en beheer.

Managing director: Koos Oosterhaven

De Raad van Toezicht van het WAC wordt gevormd door:
•Diane Keizer-Mastenbroek, lid College van Bestuur Van Hall Larenstein
•Frans van den Berg, vennoot BentAcera Drachten
•Hein Molenkamp, Directeur Water Alliance

Secretariaat:

logo_banner_mmgd_2017

Met dit project wordt geïnvesteerd in uw toekomst.

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DOOR HET MINISTERIE VAN EZ, PIEKEN IN DE DELTA.